თქვენი


თქვენი
კუთვნ. ნაცვალსახ. притяж. мест. ваш (ваша, ваше)

Грузино-русский словарь. 2013.

Смотреть что такое "თქვენი" в других словарях:

 • დაინტერესებული მხარე — • ნებისმიერი პიროვნება ან პიროვნებათა ჯგუფი, რომელსაც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ბიზნესის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა. მათ შორის: თემის წევრები, თანამშრომლები და მათი ოჯახები, მომხმარებლები, მომწოდებლები, აქციონერები, სათემო და… …   Georgian encyclopedia

 • საენტოლოგია — მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან ,,Science“ მეცნიერება, და შეიძლება ითარგმნოს როგორც მეცნიერბათმცოდნეობა ან მეცნიერებათმეტყველება. საენტოლოგიის, როგორც მოძღვრებისა და ეკლესიის დამფუძნებელია ამერიკელი ლაფაიეტ რონალდ ჰაბბარდი (1911 – 1986)… …   Georgian encyclopedia

 • Idioma georgiano — Georgiano ქართული / Kartuli Hablado en  Georgia  Azerbaiyán …   Wikipedia Español

 • გაერთიანება — გულისხმობს რაიმე მიზნის მიღწევისათვის ნებაყოფლობით გაერთიანებას. სასამართლო პრაქტიკაში მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ამ ორ მახასიათებელ ნიშანს: გაერთიანების ნებაყოფლობით ხასიათსა და საერთო მიზნის მიღწევას, თუმცა, უმეტეს საქმეებში, რომელიც ეხება… …   Georgian encyclopedia

 • გამოხატვის თავისუფლება — • დათმობილი აქვს კონვენციის მე 10 მუხლი და მისი აღიარება და დაცვა აუცილებელია დემოკრატიული პროცესისა და თითოეული ადამიანის განვითარებისათვის. ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლების უფლება. ეს უფლება მოიცავს ადამიანის თავისუფლებას, ჰქონდეს… …   Georgian encyclopedia

 • თავისუფალი არჩევნების უფლება — ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია ასახავს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ აუცილებელ ღირებულებებს. 1 ლი დამატებითი ოქმის მე 3 მუხლი ითვალისწინებს თავისუფალი არჩევნების უფლებას, კერძოდ: ,,მაღალი ხელშემკვრელი მხარეეები… …   Georgian encyclopedia

 • თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება — ევროკონვენციის მეხუთე მუხლის პირველი პუნქტი მიუთითებს, რომ ყოველ ადამიანს უფლება აქვს იყოს თავისუფალი. თავისუფლება პირს შეიძლება წაერთვას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. შესაბამისად, ეს მუხლი ამ შეუზღუდავი უფლების განმტკიცებით იწყება ,,ყოველ… …   Georgian encyclopedia

 • ოჯახური ცხოვრება — • საქართველოს კანონმდებლობით არის განმარტებული, ქორწინება და ოჯახი წარმოადგენს ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირს, თუმცა ამ საკითხის ევროსასამართლოსეული განმარტება გაცილებით რთულია. კერძოდ, სასამართლოს განმარტებით, ოჯახური ცხოვრება… …   Georgian encyclopedia

 • პირადი ცხოვრება — ევროსასამართლოს განმარტებით, პირადი ცხოვრების პატივისცემა გულისხმობს ინდივიდის პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობას, მის ხელშეუხებლობას, პირის უფლებას იცხოვროს ისე, როგორც მას სურს. პირადი ცხოვრების პატივისცემა ასევე მოიცავს, გარკვეულ ფარგლებში, სხვა… …   Georgian encyclopedia

 • საკანონმდებლო ხელისუფლება — • 1 ლი დამატებითი ოქმის მე 3 მუხლით განსაზღვრული ,,საკანონმდებლო ხელისუფლება” არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამა თუ იმ ქვეყნის ეროვნული პარლამენტით ან ასამბლეით. ,,საკანონმდებლო ხელისუფლების” ცნების განსაზღვრის თვალსაზრისით, მხედველობაში უნდა იქნეს… …   Georgian encyclopedia

 • საკუთრება — სასამართლოს პრაქტიკით დადგენილია, რომ საკუთრება მოიცავს როგორც მოძრავ, ისე უძრავ ქონებას, ასევე აქციებსა და პატენტებს, სახელშეკრულებო უფლებებსა და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებულ ვალებს. Source: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.